Úradné hodiny PODATEĽŇA

OZNAM !!!

Z dôvodu dočasnéhého prerušenia dodávky vody z verejného vodovodu  v sídle spoločnosti MH Manažment, a.s. na Trnavskej ceste,
bude dňa 22.11.2016  PODATEĽŇA ZATVORENÁ!!!
 
Pondelok - štvrtok
08:00 hod – 12:00 hod
13:00 hod – 15:00 hod
Piatok 08:00 hod – 13:00 hod