Výber osôb do orgánov spoločností

Vyhlásené výberové konanie Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 2.11.2021:

 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta člena/členov predstavenstva v spoločnosti MH Manažment, a. s., so sídlom Turbínová 3, 831 04 Bratislava – UKONČENÉ

Vyhlásené výberové konanie Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 2.11.2021:

 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest a člena predstavenstva v spoločnosti MH Manažment, a. s., so sídlom Turbínová 3, 831 04 Bratislava
  https://www.mhsr.sk/uploads/files/fdvATpuC.pdf
 • UKONČENÉ

Vyhlásené výberové konania s majetkovou účasťou MHM, a.s.

 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva v spoločnosti Poliklinika Tehelná, a.s., zo dňa 28.6.2021 (.pdf)

 •  Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva v spoločnosti Trnavská teplárenská a.s., zo dňa 28.6.2021 (.pdf)
   

 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva v spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., zo dňa 18.01.2021 (.pdf)
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva v spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.,  zo dňa 18.01. 2021 (.pdf)
   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. zo dňa 14.12.2020 
  UPOZORNENIE – ZMENA zo dňa 04.01.2021
  UKONČENÉ !!!
  Oznámenie výsledku výberového konania zo dňa 03.02.2021 (pdf)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. zo dňa 14.12.2020
  UPOZORNENIE – ZMENA zo dňa 04.01.2021
  UKONČENÉ !!!
  Oznámenie výsledku výberového konania zo dňa 03.02.2021 (pdf)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Martinská teplárenská, a. s. zo dňa
  14.12.2020
  UPOZORNENIE-ZMENA zo dňa 04.01.2021
  UKONČENÉ !!!
  Oznámenie výsledku výberového konania zo dňa 03.02.2021 (pdf)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s. zo dňa 14.12.2020
  UPOZPRNENIE- ZMENA zo dňa 04.01.2021
  UKONČENÉ !!!
  Oznámenie výsledku výberového konania zo dňa 03.02.2021 (pdf)
 • Výberové konanie na pracovnú pozíciu Generálny riaditeľ/generálna riaditeľka v spol. Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. zo dňa 1.12.2020 (.pdf)

   

 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva v spoločnosti KÚPELE SLIAČ, a.s. zo dňa 21.07.2020
  UKONČENÉ !!!
  Oznámenie výsledku výberového konania zo dňa 07.09.2020 (.pdf)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva v spoločnosti ARRIVA Trnava, a.s. zo dňa 13.07.2020
  UKONČENÉ !!!

  Oznámenie výsledku výberového konania zo dňa 11.09.2020 (.pdf)
 
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva v spoločnosti ARRIVA Michalovce, a.s. zo dňa 13.07.2020
  UKONČENÉ !!!
  Oznámenie výsledku výberového konania zo dňa 11.09.2020 (.pdf)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva v spoločnosti ARRIVA Nitra, a.s. zo dňa 13.07.2020       UKONČENÉ !!!
  Oznámenie výsledku výberového konania zo dňa 11.09.2020 (.pdf)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva v spoločnosti Slovak Lines, a.s. zo dňa 13.07.2020
  UKONČENÉ !!!
  Oznámenie výsledku výberového konania zo dňa 11.09.2020 (.pdf)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva v spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. zo dňa 13.07.2020
  UKONČENÉ !!!
  Oznámenie výsledku výberového konania zo dňa 11.09.2020 (.pdf)
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva v spoločnostiach Slovak Lines Express a.s., Slovak Lines Opravy a.s., Slovak Lines Služby a.s. zo dňa 13.07.2020
  UKONČENÉ !!!
  Oznámenie výsledku výberového konania zo dňa 11.09.2020 (.pdf)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva v spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s. zo dňa 13.07.2020
  UKONČENÉ !!!
  Oznámenie výsledku výberového konania zo dňa 11.09.2020 (.pdf)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Martinská teplárenská, a. s. zo dňa 07.07.2020
  UKONČENÉ !!!
  Oznámenie výsledku výberového konania zo dňa 03.08.2020
  (.pdf)
   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. zo dňa 09.06.2020
  UKONČENÉ !!!
  Oznámenie výsledku výberového konania zo dňa 14.07.2020 (.pdf)


   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. zo dňa 28.05.2020
  UKONČENÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 25.06.2020 (.pdf)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. zo dňa 28.05.2020
  UKONČENÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 25.06.2020 (.pdf)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s. zo dňa 21.05.2020
  UKONČENÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 18.06.2020 (.pdf)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. zo dňa 21.05.2020
  UKONČENÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 18.06.2020 (.pdf)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti MH Manažment, a.s. zo dňa 14.05.2020
  UKONČENÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 01.06.2020 (pdf.)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti MH Manažment, a.s. zo dňa 16.04.2020 –
  UKONČENÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 04.05.2020 (pdf.)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. zo dňa 09.12.2019 – UKONČENÉ!!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 19.12.2019  (pdf.)
   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti ARRIVA Nitra, a.s. zo dňa 09.12.2019 – – UKONČENÉ!!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 19.12.2019 (pdf.)
   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Kúpele Sliač, a.s. zo dňa 26.11.2019 – UKONČENÉ!!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 17.12.2019 (pdf.)
   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s. zo dňa 29.11.2018 – UKONČENÉ!!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 18.12.2018 (pdf.)
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s. zo dňa 08.11.2018-UKONČENÉ!!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 28.11.2018 (pdf.)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. zo dňa 20.07.2018 – UKONČENÉ !!! 
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 25.09.2018 (pdf.)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti MH Manažment, a.s. zo dňa 03.07.2018 – UKONČENÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 20.08.2018 (pdf.)


   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Poliklinika Tehelná, a.s. zo dňa 14.06.2018 – UKONĚNÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 03.07.2018 (pdf.)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miest členov predstavenstva spoločnosti MH Manažment, a.s. zo dňa 08.02.2018 – UKONČENÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 27.03.2018 (pdf.)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť zo dňa 18.01.2017 – UKONČENÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 07.02.2017 (pdf.)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť zo dňa 07.12.2016– UKONČENÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 22.12.2016 (pdf.)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Poliklinika Tehelná, a.s. zo dňa 01.12.2016 – UKONČENÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 15.12.2016 (pdf.)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. zo dňa 01.12.2016 – UKONČENÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 15.12.2016 (pdf.)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti ARRIVA Michalovce, a.s. zo dňa 15.11.2016 – UKONČENÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 30.11.2016 (pdf.)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. zo dňa 10.10.2016 –UKONČENÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 25.10.2016 (pdf.)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. zo dňa 10.10.2016 –UKONČENÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 25.10.2016 (pdf.)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. zo dňa 10.10.2016 – UKONČENÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 25.10.2016 (pdf.)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. zo dňa 10.10.2016 UKONČENÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 25.10.2016 (pdf.)

   
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. zo dňa 07.09.2016 – UKONČENÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 22.09.2016 (pdf.)
 • Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavestva spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s. zo dňa 19.07.2016 – UKONČENÉ !!!
  Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 08.08.2016 (pdf.)