Verejné súťaže

Spoločnosť DLHOPIS, a. s. v likvidácii ako 100% -ná dcérska spoločnosť MH Manažment ,a. s. vyhlasuje verejnú súťaž 22.06.2023

 • Predaj obchodného podielu v spoločnosti DLHOPIS CP, s.r.o., IČO: 48107344 vo vlastníctve spoločnosti DLHOPIS, a. s. v likvidácii – UKONČENÉ

Vyhlásenie verejných súťaží 14.6.2023

 • Predaj cenných papierov vybraných emitentov  vo vlastníctve MH Manažment, a.s.
  U P O Z O R N E N I E  na aktualizáciu informačného materiálu (pridanie nového bodu 12. v časti II. písm. A/ k priebehu verejných súťaží, aktualizácia obsahu prílohy č. 5):
  Informačný materiál (.pdf)     

Vyhlásenie verejných súťaží 23.3.2023

 • Verejné súťaže na predaj cenných papierov (družstevných podielnických listov) vybraných emitentov  vo vlastníctve MH Manažment, a.s. UKONČENÉ

Vyhlásenie verejných súťaží 16.3.2023

 • Verejné súťaže na predaj cenných papierov vybraných emitentov  vo vlastníctve MH Manažment, a.s. UKONČENÉ

Vyhlásenie verejných súťaží 29.9.2022

 • ZMENA!!!: Predaj cenných papierov vybraných emitentov  vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – verejné súťaže ZRUŠENÉ !!!.

Vyhlásenie verejnej súťaže 08.09.2022

 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu eurobus, a.s. UKONČENÉ
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Banská Bystrica, a.s. UKONČENÉ
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť UKONČENÉ
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Prešov, a.s. UKONČENÉ
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť skrátene: SAD Trenčín, a.s. UKONČENÉ
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť UKONČENÉ
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť UKONČENÉ
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovak Lines, a.s. UKONČENÉ

Vyhlásenie verejnej súťaže 01.07.2022

 • ZMENA!!! PREDAJ BUDOVY POLIKLINIKY NA TEHELNEJ ULICI V BRATISLAVE S PRÍSLUŠENSTVOM A POZEMKAMIverejná súťaž ZRUŠENÁ!!!

Bližšie informácie nájdete na: http://www.poliklinikatehelna.sk/ 

Vyhlásenie verejných súťaží 12.5.2022

 • Predaj listinných cenných papierov vybraných emitentov  vo vlastníctve MH Manažment, a.s.
  U P O Z O R N E N I E   na zmenu termínu predkladania ponúk do verejných súťaží, a to na 30.6.2022 (viď časť II. písmeno A/ bod 1./ Informačného materiálu):
  UKONČENÉ ! ! !

Rok 2021

Vyhlásenie verejných súťaží 1.10.2021


Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 23.9.2021


Vyhlásenie verejnej súťaže 08.09.2021

 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Prievidza a.s. UKONČENÉ
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Humenné, a.s. UKONČENÉ
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť UKONČENÉ  Vyhlásenie verejnej súťaže 23.04.2021

  • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú. mesta Košice
   Informačný materiál – k.ú. mesta Košice

   UKONČENÁ
    
  • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – okres Zvolen
   Informačný materiál – okres Zvolen

   UKONČENÁ

  Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 02.10.2020

  • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú.  Banská Bystrica
   Informačný materiál – k.ú. mesta Banská Bystrica

   UKONČENÁ
   UPOZORNENIE – ZMENA (22.10.2020)
    
  • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – okres Zvolen
   UKONČENÁ
   Informačný materiál – okres Zvolen

   UPOZORNENIE – ZMENA (22.10.2020)

  Vyhlásenie verejnej súťaže 14.08.2020

  • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – okres Zvolen (.pdf) – UKONČENÁ!!!

  • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú.  Banská Bystrica (.pdf) – UKONČENÁ!!!
    
  • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú.  Brezno UKONČENÁ!!!


  Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 18.11.2019

  • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku spoločnosti MH Manažment, a.s. –  k.ú. Krajná Poľana UKONČENÁ!!!

  Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 28.10.2019

  • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku spoločnosti MH Manažment, a.s. – k.ú. mesta Košice a Rožňava UKONČENÁ!!!

  Vyhlásenie verejnej súťaže 14.10.2019

  • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú. Dolný Kubín –  UKONČENÁ!!!
  • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú. Krajná Poľana  – UKONČENÁ!!!
  • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú. mesta Košice a Rožňava  – UKONČENÁ!!!