Verejné súťaže

Vyhlásenie verejných súťaží 23.3.2023

 • Verejné súťaže na predaj cenných papierov (družstevných podielnických listov) vybraných emitentov  vo vlastníctve MH Manažment, a.s. (.pdf)

Vyhlásenie verejných súťaží 16.3.2023

 • Verejné súťaže na predaj cenných papierov vybraných emitentov  vo vlastníctve MH Manažment, a.s. (.pdf)

Vyhlásenie verejných súťaží 29.9.2022

 • ZMENA!!!: Predaj cenných papierov vybraných emitentov  vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – verejné súťaže ZRUŠENÉ !!!.

Vyhlásenie verejnej súťaže 08.09.2022

Vyhlásenie verejnej súťaže 01.07.2022

 • ZMENA!!! PREDAJ BUDOVY POLIKLINIKY NA TEHELNEJ ULICI V BRATISLAVE S PRÍSLUŠENSTVOM A POZEMKAMIverejná súťaž ZRUŠENÁ!!!

Bližšie informácie nájdete na: http://www.poliklinikatehelna.sk/ 

Vyhlásenie verejných súťaží 12.5.2022

 • Predaj listinných cenných papierov vybraných emitentov  vo vlastníctve MH Manažment, a.s.
  U P O Z O R N E N I E   na zmenu termínu predkladania ponúk do verejných súťaží, a to na 30.6.2022 (viď časť II. písmeno A/ bod 1./ Informačného materiálu):
  UKONČENÉ ! ! !

Rok 2021

Vyhlásenie verejných súťaží 1.10.2021


Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 23.9.2021


Vyhlásenie verejnej súťaže 08.09.2021

 Vyhlásenie verejnej súťaže 23.04.2021

 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú. mesta Košice
  Informačný materiál – k.ú. mesta Košice

  UKONČENÁ
   
 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – okres Zvolen
  Informačný materiál – okres Zvolen

  UKONČENÁ

Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 02.10.2020

 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú.  Banská Bystrica
  Informačný materiál – k.ú. mesta Banská Bystrica

  UKONČENÁ
  UPOZORNENIE – ZMENA (22.10.2020)
   
 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – okres Zvolen
  UKONČENÁ
  Informačný materiál – okres Zvolen

  UPOZORNENIE – ZMENA (22.10.2020)

Vyhlásenie verejnej súťaže 14.08.2020

 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – okres Zvolen (.pdf) – UKONČENÁ!!!

 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú.  Banská Bystrica (.pdf) – UKONČENÁ!!!
   
 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú.  Brezno UKONČENÁ!!!


Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 18.11.2019

 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku spoločnosti MH Manažment, a.s. –  k.ú. Krajná Poľana UKONČENÁ!!!

Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 28.10.2019

 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku spoločnosti MH Manažment, a.s. – k.ú. mesta Košice a Rožňava UKONČENÁ!!!

Vyhlásenie verejnej súťaže 14.10.2019

 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú. Dolný Kubín –  UKONČENÁ!!!
 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú. Krajná Poľana  – UKONČENÁ!!!
 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú. mesta Košice a Rožňava  – UKONČENÁ!!!