Verejné súťaže

Prebiehajúce verejné súťaže

V súčasnosti nie sú vyhlásené žiadne verejné súťaže.

Ukončené verejné súťaže podľa obdobia vyhlásenia

Dátum vyhlásenia: 22.06.2023
 • Spoločnosť DLHOPIS, a. s. v likvidácii ako 100 % dcérska spoločnosť MH Manažment, a. s. vyhlasuje verejnú súťaž: Predaj obchodného podielu v spoločnosti DLHOPIS CP, s.r.o., IČO: 48107344, vo vlastníctve spoločnosti DLHOPIS, a. s. v likvidácii
Dátum vyhlásenia: 14.06.2023
 • Predaj cenných papierov vybraných emitentov vo vlastníctve MH Manažment, a.s.
  U P O Z O R N E N I E  na aktualizáciu informačného materiálu (pridanie nového bodu 12. v časti II. písm. A/ k priebehu verejných súťaží, aktualizácia obsahu prílohy č. 5)
Dátum vyhlásenia: 23.03.2023
 • Verejné súťaže na predaj cenných papierov (družstevných podielnických listov) vybraných emitentov vo vlastníctve MH Manažment, a.s.
Dátum vyhlásenia: 16.03.2023
 • Verejné súťaže na predaj cenných papierov vybraných emitentov vo vlastníctve MH Manažment, a.s.
Dátum vyhlásenia: 29.09.2022
 • Predaj cenných papierov vybraných emitentov vo vlastníctve MH Manažment, a.s.
  Poznámka: Verejná súťaž zrušená
Dátum vyhlásenia: 08.09.2022
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu eurobus, a.s.
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Banská Bystrica, a.s.
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Prešov, a.s.
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť skrátene: SAD Trenčín, a.s.
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovak Lines, a.s.
Dátum vyhlásenia: 01.07.2022
 • Predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici v Bratislave s príslušenstvom a pozemkami
  Poznámka: Verejná súťaž zrušená
Dátum vyhlásenia: 12.05.2022
 • Predaj listinných cenných papierov vybraných emitentov vo vlastníctve MH Manažment, a.s.
  U P O Z O R N E N I E   na zmenu termínu predkladania ponúk do verejných súťaží, a to na 30.6.2022 (viď časť II. písmeno A/ bod 1./ Informačného materiálu)
Dátum vyhlásenia: 01.10.2021
Dátum vyhlásenia: 23.09.2021
 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – okres Zvolen 
Dátum vyhlásenia: 08.09.2021
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Prievidza a.s.
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Humenné, a.s.
 • Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť
Dátum vyhlásenia: 23.04.2021
 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú. mesta Košice
 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – okres Zvolen
Dátum vyhlásenia: 02.10.2020
 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú. Banská Bystrica
  UPOZORNENIE – ZMENA (22.10.2020)
 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – okres Zvolen
  UPOZORNENIE – ZMENA (22.10.2020)
Dátum vyhlásenia: 14.08.2020
 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – okres Zvolen
 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú. Banská Bystrica
 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú. Brezno
Dátum vyhlásenia: 18.11.2019
 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku spoločnosti MH Manažment, a.s. –  k.ú. Krajná Poľana (PDF)
Dátum vyhlásenia: 28.10.2019
 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku spoločnosti MH Manažment, a.s. – k.ú. mesta Košice a Rožňava (PDF)
Dátum vyhlásenia: 14.10.2019
 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú. Dolný Kubín (PDF)
 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú. Krajná Poľana (PDF)
 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. – k.ú. mesta Košice a Rožňava (PDF)