Záväzky vyplývajúce z dlhopisov FNM SR

Informácie
Splácanie záväzkov z dlhopisov FNM SR upravuje zákon č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
MH Manažment, a.s. ako právny nástupca FNM SR vyplácal menovitú hodnotu a výnos dlhopisu FNM SR v zmysle § 47k zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti doručenej do 31.12.2016.

Pri žiadostiach, ktoré neboli doručené do uvedeného dátumu nárok na výplatu menovitej hodnoty a výnosu zanikol.

Správca databázy

Ing. Marcela Halčišáková
marcela.halcisakova@mhmanazment.sk
telefonický kontakt +421903300471