Záväzky vyplývajúce z dlhopisov FNM SR

Informácie
Splácanie záväzkov z dlhopisov FNM SR upravuje zákon č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Správca databázy a dedičstvá
Ing. Marcela Halčišáková
marcela.halcisakova@mhmanazment.sk
telefonický kontakt 0903/300 471
Majitelia nároku na výplatu
Ing. Zuzana Humecká
zuzana.humecka@mhmanazment.sk
telefonický kontakt 0914/349 210
 
 
Tlačivá
Formulár žiadosti na výplatu
Plnomocenstvo