Kontakt

MH Manažment, a.s.
Turbínova 3
831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

tel. 02/573 72 771
mhmanazment@mhmanazment.sk


Úradné hodiny v normálnom režime – Podateľňa
Pondelok – štvrtok08.00 – 12.00 hod.13.00 – 15.00 hod.
Piatok08:00 – 13.00 hod.