Kontakt

MH Manažment, a.s.
Turbínova 3
831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

tel. 02/573 72 771
mhmanazment@mhmanazment.sk