Objednávky

rok 2022

rok 2021

rok 2020

rok 2019

Por. č. dátum spoločnosť predmet vybavuje
1  09.01.2019 Slovenská investičná spoločnosť  umývanie a čistenie áut Sekcia vnútornej správy
2 29.01.2019 AK Ecker Kán&Partners, s.r.o. právne služby Kancelária generálneho riaditeľa
3 30.01.2019 Ing. Štefan Pastierovič Znalecký posudok Sekcia akcionárskych práv
4 30.01.2019 Ing. Štefan Pastierovič Znalecký posudok Sekcia akcionárskych práv
5 30.01.2019 RICOH SLOVAKIA, s.r.o. čistenie a oprava kopírok Sekcia vnútornej správy
6 04.02.2019 ESET, spol. s.r.o. antivírusový program pre 25 PC Sekcia vnútornej správy
7 07.02.2019 TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. daňové poradenstvo Sekcia vnútornej správy
8 21.02.2019 TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál Sekcia vnútornej správy
9 11.03.2019 Z+M SERVIS a.s. tonery Sekcia vnútornej správy
10 11.03.2019 UP – Slovensko, s.r.o. stravné lístky Sekcia vnútornej správy
11 11.03.2019 BLITZ – Srvices, s.r.o. revízia elektrických kancelárskych zariadení Sekcia vnútornej správy
12 26.03.2019 Marcel Janco – súdny znalec vypracovanie znaleckých posudkov na motorové vozidlá Sekcia vnútornej správy
13 26.03.2019 TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. vypracovanie odborného stanoviska Sekcia akcinárskych práv
14 04.04.2019 INTER AUDIT BENETIP znalecké posudky Sekcia akcinárskych práv
15 05.04.2019 RICOH SLOVAKIA, s.r.o. oprava kopírky Sekcia vnútornej správy
16 26.04.2019 RICOH SLOVAKIA, s.r.o. oprava kopírky Sekcia vnútornej správy
17 13.05.2019 INTERAUDIT BENETIP vypracovanie znaleckých posudkov Sekcia akcionárskych práv
18 16.05.2019 UP SLOVENSKO, s.r.o. stravné lístky Sekcia vnútornej správy
19 20.05.2019 EKOPRAKTIK, spol. s.r.o. Vypracovanie podnikateľského plánu Sekcia vnútornej správy
20 21.05.2019 TRIPSY kopírovací papier Sekcia vnútornej správy
21 03.06.2019 RICOH SLOVAKIA, s.r.o. servis kopírky Sekcia vnútornej správy
22 26.06.2019 RICOH SLOVAKIA, s.r.o. oprava kopírky Sekcia vnútornej správy
23 04.07.2019 Veacom SK s.r.o. objednávka aukčného predaja vyradených motorových vozidiel Sekcia vnútornej správy
24 22.07.2019 Vision IT Solutions, a.s. Čistiaca páska do LTO mechaniky Sekcia vnútornej správy
25 22.07.2019 Ing. Štefan Pastierovič Vypracovanie znaleckého posudku Sekcia akcionárskych práv
26 22.07.2019 Ing. Štefan Pastierovič Vypracovanie znaleckého posudku Sekcia akcionárskych práv
27 25.07.2019 TAYLOR WESSING e/n/w/c advokáti, s.r.o. Zastupovanie v trestnej veci Kancelária generálneho riaditeľa
28 01.08.2019 Z+M Servis, a.s. tonery Sekcia vnútornej správy
29 16.08.2019 UP Slovensko, s.r.o. stravné lístky Sekcia vnútornej správy
30 11.09.2019 Zoltán Horváth – Horváth MONT čistenie klimatizácií Sekcia vnútornej správy
31 11.09.2019 Oprava motorových vozidiel Pavol Belák Servis motorového vozidla Škoda Fabia BA079XC Sekcia vnútornej správy
32 19.09.2019 PA&PA, s.r.o. Odstránenie zbúranej stavby Sekcia akcionárskych práv
33 19.09.2019 TAX -AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. Kontrola účtovníctva Sekcia vnútornej správy
34 09.10.2019 MAFRA Slovakia, a.s. Zverejnenie inzerátu na predaj majetku v k.ú. Krajná Poľana Sekcia akcionárskych práv
35 09.10.2019 MAFRA Slovakia, a.s. Zverejnenie inzerátu na predaj majetku v k.ú. mesta Košice a Rožňava Sekcia akcionárskych práv
36 09.10.2019 MAFRA Slovakia, a.s. Zverejnenie inzerátu na predaj majetku v k.ú.  Dolný Kubín Sekcia akcionárskych práv
37 15.10.2019 TRIPSY, s.r.o. Kancelársky papier Sekcia vnútornej správy
38 16.10.2019 PKT EXPRES, s.r.o. Preklad listu Sekcia akcionárskych práv
39 21.10.2019 TRIPSY, s.r.o. Kancelársky materiál Sekcia vnútornej správy
40 23.10.2019 MAFRA SLOVAKIA, a.s. Zverejnenie inzerátu na predaj majetku v k.ú. mesta Košice a Rožňava Sekcia akcionárskych práv
41 06.11.2019 UP-Slovensko, s.r.o. Stravné lístky Sekcia vnútornej správy
42 07.11.2019 RICOH SLOVAKIA, s.r.o. Oprava kopírovacieho stroja Sekcia vnútornej správy
43 13.11.2019 MAFRA SLOVAKIA, a.s. Zverejnenie inzerátu na predaj majetku v k.ú. Krajná Poľana Sekcia akcionárskych práv
44 22.11.2019 Wolters Kluwer SR, s.r.o. 2 prístupy – služba monitor firiem ASPI Sekcia vnútornej správy

rok 2018

Por. č. dátum spoločnosť predmet vybavuje
1  08.01.2018 Slovenská investičná spoločnosť  umývanie a čistenie áut Divízia správy financií, majetku a služieb
 2  24.01.2018 ESET, spol. s.r.o.  Licencie ESET Divízia správy financií, majetku a služieb
 3  25.01.2018 SKROBÁNEK O.P.C.D.  úradné meranie spotreby paliva Divízia správy financií, majetku a služieb
4 25.01.2018 RICOH SLOVAKIA, s.r.o. servis kopírok Divízia správy financií, majetku a služieb
5 29.01.2018 MAFRA SLOVAKIA, a.s. hospodárske noviny Divízia správy financií, majetku a služieb
6 30.01.2018 OMEGA PRINT s.r.o. vizitky Divízia správy financií, majetku a služieb
7 08.02.2018 EKOPRAKTIK, spol. s.r.o. vypracovanie podnikateľského plánu na rok 2018 Divízia správy financií, majetku a služieb
8 15.02.2018 TAYLOR WESSING e/n/w/c advokáti, s.r.o. právne služby Predstavenstvo spoločnosti
9 19.02.2018 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky Divízia správy financií, majetku a služieb
10 21.02.2018 TAX -AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. daňové poradenstvo Predstavenstvo spoločnosti
11 23.03.2018 Vision IT Solutions, a.s. analýza dopadov GDPR a identifikácia nápravných opatrení Predstavenstvo spoločnosti
12 10.04.2018 T-GROUP s.r.o. legislatívna údržba programu CAIS Divízia správy financií, majetku a služieb
13 10.04.2018 RICOH SLOVAKIA, s.r.o. oprava kopírok Divízia správy financií, majetku a služieb
14 10.04.2018 BB PRINT vizitky Divízia správy financií, majetku a služieb
15 10.04.2018 TCNS, s.r.o. prepis mena na pevnej linke Divízia správy financií, majetku a služieb
16 16.04.2018 WERTHEIM, s.r.o. oprava trezoru Divízia správy financií, majetku a služieb
17 18.04.2018 TAYLOR WESSING e/n/w/c advokáti, s.r.o. právne služby Kancelária generálneho riaditeľa
18 18.04.2018 WERTHEIM, s.r.o. výmena elektrického zámku na trezore Sekcia vnútornej správy
19 23.04.2018 TRIPSY, s.r.o.
tonery
Sekcia vnútornej správy
20 04.05.2018 SKROBÁNEK o.p.c.d. úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla Sekcia vnútornej správy
21 30.05.2018 TRIPSY, s.r.o. kancelársky materiál Sekcia vnútornej správy
22 07.06.2018 Oprava motorových vozidiel Pavol Belák Servisná prehliadka vozidla BA341MM, pravidelná výmena oleja Sekcia vnútornej správy
23 11.06.2018 Zoltán Hovráth-HORVÁTH MONT čistenie a servis klimatizácie Sekcia vnútornej správy
24 21.08.2018 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky Sekcia vnútornej správy
25 12.09.2018 TOPCAR center, s.r.o. oprava zámku na vozidle Sekcia vnútornej správy
26 18.10.2018 Vision IT Solutions, a.s. licencie VM Ware renewal Sekcia vnútornej správy
27 18.10.2018 Vision IT Solutions, a.s. licencie Sonicwall reneval Sekcia vnútornej správy
28 19.10.2018 PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o. Poradenské služby: „Alternatívy nakladania s majetkovými účasťami MH Manažment, a.s.“ Kancelária generálneho riaditeľa
29 26.10.2018 TAX AUDIT Slovensko, s.r.o. Kontrola účtovníctva Kancelária generálneho riaditeľa
30 06.11.2018 UP Slovensko s.r.o. stravné lístky Sekcia vnútornej správy
31 08.11.2018 RICOH SLOVAKIA s.r.o. oprava kopírky Sekcia vnútornej správy
32 13.11.2018 TAX AUDIT Slovensko, s.r.o. Znalecký posudok na ocenenie CP Sekcia akcionárskych práv
33 14.11.2018 RICOH SLOVAKIA s.r.o. Výmena PCV Sekcia vnútornej správy
34 16.11.2018 TRIPSY, s.r.o. Kopírovací papier Sekcia vnútornej správy
35 21.11.2018 Ing. Štefan Pastierovič Vypracovanie znaleckého posudku Sekcia akcionárskych práv
36 21.11.2018 Ing. Štefan Pastierovič Vypracovanie znaleckého posudku Sekcia akcionárskych práv
37 21.11.2018 Ing. Štefan Pastierovič Vypracovanie znaleckého posudku Sekcia akcionárskych práv
38 21.11.2018 TRIPSY, s.r.o. Kancelársky materiál Sekcia vnútornej správy
39 23.11.2018 EUROGENIUS GROUP, s.r.o. 2 licencie na prístupy k odbornej literatúre a judikatúre Kancelária generálneho riaditeľa
40 03.12.2018 Ing. Štefan Pastierovič Vypracovanie znaleckého posudku Sekcia akcionárskych práv
41 03.12.2018 Ing. Štefan Pastierovič Vypracovanie znaleckého posudku Sekcia akcionárskych práv
42 03.12.2018 Ing. Štefan Pastierovič Vypracovanie znaleckého posudku Sekcia akcionárskych práv
43 03.12.2018 Ing. Štefan Pastierovič Vypracovanie znaleckého posudku Sekcia akcionárskych práv
44 03.12.2018 Ing. Štefan Pastierovič Vypracovanie znaleckého posudku Sekcia akcionárskych práv
45 03.12.2018 Ing. Štefan Pastierovič Vypracovanie znaleckého posudku Sekcia akcionárskych práv
46 05.12.2018 AK Ecker Kán&Partners, s.r.o. Právne služby Kancelária generálneho riaditeľa

rok 2017

Por. č. dátum spoločnosť predmet vybavuje
1  12.01.2017 Slovenská investičná spoločnosť  umývanie a čistenie áut Divízia správy financií, majetku a služieb
 2  12.01.2017 AK JUDr. Radomír Bžán  právne služby Divízia generálneho riaditeľa, Divízia správy financií, majetku a služieb
 3  16.01.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.  stravné lístky Divízia správy financií, majetku a služieb
 4  23.01.2017  ESET, spol. s.r.o.  Licencie ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD Divízia správy financií, majetku a služieb
5 01.02.2017 TRIV, s.r.o. sťahovanie Divízia správy financií, majetku a služieb
6 01.02.2017 TRITON s.r.o. demontáž a montáž časti zariadenia elektrického zabezpečovacého systému Divízia správy financií, majetku a služieb
7 06.02.2017 TOPCAR CENTER oprava vozidla Divízia správy financií, majetku a služieb
8 09.02.2017 Ing. Peter Vinkler znalecký posudok Divízia správy financií, majetku a služieb
9 09.02.2017 MSP, s.r.o. Výroba a inštalovanie nového loga MH SR Divízia správy financií, majetku a služieb
10 20.02.2017 AK Ecker Kán&Partners, s.r.o. právne služby Divízia generálneho riaditeľa, Divízia správy financií, majetku a služieb
11 28.02.2017 TRIPSY, s.r.o. xerografický papier Divízia správy financií, majetku a služieb
12 28.02.2017 TRIPSY, s.r.o. tonery Divízia správy financií, majetku a služieb
13 28.02.2017 RICOH SLOVAKIA, s.r.o. oprava kopírovacieho stroja Divízia správy financií, majetku a služieb
14 08.03.2017 Martin Dvořák, spol. s.r.o. revízna kontrola vybudovaného elektroenerg. zariadenia Divízia správy financií, majetku a služieb
15 03.04.2017 TOP CAR CENTER Servisná prehliadka a čistenie klimatizácie Divízia správy financií, majetku a služieb
16 10.04.2017 TAX-AUDIT, spol. s.r.o. Ekonomické a účtovné poradenstvo Divízia správy financií, majetku a služieb
17 11.04.2017 Martin Dvořák, spol. s.r.o. Revízna kontrola vybudovaného elektroenergetického zariadenia Divízia správy financií, majetku a služieb
18 28.04.2017 AK JUDr. Radomír Bžán, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa, Divízia správy financií, majetku a služieb
19 28.04.2017 T Group s.r.o. Legislatívna údržba IS CAIS na obdobie 1 rok Divízia správy financií, majetku a služieb
20 18.05.2017 TRIPSY s.r.o. Kancelársky materiál Divízia správy financií, majetku a služieb
21 23.05.2017 EKOPRAKTIK, spol. s.r.o. Vypracovanie podnikateľského plánu Divízia správy financií, majetku a služieb
22 24.05.2017 Ecker- Kán & Partners, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa, Divízia správy financií, majetku a služieb
23 20.06.2017 BMM-Slovakia s.r.o. Preklad a polygrafické spracovanie výročnej správy Divízia správy financií, majetku a služieb
24 20.06.2017 TOP CAR CENTER, s.r.o. Výmena oleja BA 166LG Divízia správy financií, majetku a služieb
25 28.06.2017 TCNS, s.r.o. Preloženie zvončeka na otváranie vchodových dverí Divízia správy financií, majetku a služieb
26 26.07.2017 BMM-Slovakia s.r.o. Preklad listu do anglického jazyka Divízia správy financií, majetku a služieb
27 27.07.2017 Ecker-Kán & Partners s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa, Divízia správy financií, majetku a služieb
28 02.08.2017 Vision IT Solutions, a.s. Dodávka a nastavenie tlačiarne Divízia správy financií, majetku a služieb
29 04.09.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stravné poukážky Divízia správy financií, majetku a služieb
30 05.09.2017 Vision IT Solutions, s.a. Dodávka a nastavenie tlačiarne Divízia správy financií, majetku a služieb
31 06.09.2017 TAX – AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. Daňové poradenstvo Divízia správy financií, majetku a služieb
32 13.09.2017 AK JUDr. Radomír Bžán, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa, Divízia správy financií, majetku a služieb
33 13.09.2017 AK JUDr. Radomír Bžán, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa, Divízia správy financií, majetku a služieb
34 25.09.2017 Ing. Peter Zaťko Vytvorenie evedincie majetku vo formáte excel. Divízia správy financií, majetku a služieb
35 26.09.2017 Vision IT Solutions, a.s. Licencia vSphere 6 enterprise prul for 1 processor Divízia správy financií, majetku a služieb
36 26.09.2017 Vision IT Solutions, a.s. Licencia SonicWall, vCenter server 6 foundation Divízia správy financií, majetku a služieb
37 28.09.2017 TRIPSY, s.r.o tonery Divízia správy financií, majetku a služieb
38 05.10.2017 Tax – Audit Slovensko , spol. s.r.o. KOntrola účtovníctva od 01.10.2017-31.08.2018 Divízia správy financií, majetku a služieb
39 23.10.2017 TAYLORWESSING/e/n/w/c advokáti, s.r.o. Právna analýza Predstavenstvo spoločnosti
40 24.10.2017 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stravné lístky Divízia správy financií, majetku a služieb
41 03.11.2017 TAYLORWESSING/e/n/w/c advokáti, s.r.o. Právne stanovisko na posúdenie rámcových zmlúv Predstavenstvo spoločnosti
42 14.11.2017 FOTOPOLY výroba pečiatky Divízia správy financií, majetku a služieb
43 20.11.2017 TAYLORWESSING/e/n/w/c advokáti, s.r.o. Právne zastupovanie Predstavenstvo spoločnosti
44. 22.11.2017 TRIPSY, s.r.o. kancelársky papier Divízia správy financií, majetku a služieb
45. 04.12.2017 VISION IT SOLUTIONS,s.r.o. Licencia Divízia správy financií, majetku a služieb
46. 12.12.2017 ZNALEKON, s.r.o. Ocenenie CP Predstavenstvo spoločnosti, Divízia výkonu akcionárskych práv, stratégie a kapitálového trhu

rok 2016

Por. č. dátum spoločnosť predmet vybavuje
1  11.01.2016 AK JUDr. Radomír Bžán, s.r.o.  právne služby Divízia generálneho riaditeľa, Divízia správy financií, majetku a služieb
 2  18.01.2016 DOXX – Stravné lístky  nákup stravných lístkov Divízia správy financií, majetku a služieb
 3  19.01.2016 TAX Audit, spol. s.r.o.  Spracovanie účtovníctva MH Manažment, a.s. od 19.12.2015 do 31.12.2015 Divízia správy financií, majetku a služieb
 4  19.01.2016  TAX Audit, spol. s.r.o.  Overenie ročnej účtovnej závierky FNM SR k 31.12.2015 Divízia správy financií, majetku a služieb
5  19.01.2016 EKOPRAKTIK, spol. s.r.o. Konzultácie a poradenstvo pri spracovaní ročnej účtovnej závierky Divízia správy financií, majetku a služieb
 6 19.01.2016 PROCESS MANAGEMNT, s.r.o. Vypracovanie návrhu riadiacich dokumentov pre proces nákupu, podpora pri registrácii v ISZU Divízia správy financií, majetku a služieb
 7 19.01.2016 T GROUP s.r.o. Prevod licenčných práv na používanie IS CAIS € Divízia správy financií, majetku a služieb
8 19.01.2016 T GROUP s.r.o. Úprava, rozdelenie databázy a preinštalácia programov v IS CAIS€ Divízia správy financií, majetku a služieb
9 19.01.2016 ZNALEKON, s.r.o. Ocenenie cenných papierov nadobudnutých v zmysle bezodp. prevodu od FO od 01.10.2009 do 31.12.2015 Divízia správy financií, majetku a služieb
10 21.01.2016 PhamDr. Ján Čáp Analýza procesu tvorby, obehu a úschovy dokumentov, spracovanie návrhu RGP, školenie zamestnancov Divízia správy financií, majetku a služieb
11 22.01.2016 TRIPSY, s.r.o. Nákup xerografického papiera Divízia správy financií, majetku a služieb
12 22.01.2016 VISION IT SOLUTIONS, a.s. dodávka a inštalácia tlačiarní Divízia správy financií, majetku a služieb
13 22.01.2016 MAKE THAT, s.r.o. Výroba pečiatok, informačných plotrovaných fólií a kancelár. materiálu Divízia správy financií, majetku a služieb
14 23.01.2016 VISION IT SOLUTIONS, a.s. Vytvorenie web stránky Divízia správy financií, majetku a služieb
15 23.01.2016 VISION IT SOLUTIONS, a.s. Zabezpečenie IKT prostredia pre MH Manažment Divízia správy financií, majetku a služieb
16 23.01.2016 VISION IT SOLUTIONS, a.s. Zabezpečenie datacentrového prostredia Divízia správy financií, majetku a služieb
17 01.02.2016 TRIV, s.r.o. Sťahovanie Divízia správy financií, majetku a služieb
18 01.02.2016 Ing. Peter Zaťko Prevod a nastavenie prevádzky programu Majetok na MH Manažment ako právneho nástupcu FNM SR Divízia správy financií, majetku a služieb
19 03.02.2016 CM CONTROL, s.r.o. Kontrola originality Divízia správy financií, majetku a služieb
20 03.02.2016 Slovenská investičná spoločnosť Čistenie motorových vozidiel na rok 2016 Divízia správy financií, majetku a služieb
21 09.02.2016 ESET pol. s.r.o. Licencia ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED na 1 rok Divízia správy financií, majetku a služieb
 
22
09.02.016 STK QATRO s.r.o. STK Divízia správy financií, majetku a služieb
23 09.02.2016 TOP CAR CENTER, s.r.o. Nákup autobatérie Divízia správy financií, majetku a služieb
24 09.02.2016 AK JUDr. Radomír Bžán, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa, Divízia správy financií, majetku a služieb
25 12.02.2016 AK JUDr. Radomír Bžán, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa, Divízia správy financií, majetku a služieb
26 16.02.2016 AK JUDr. Radomír Bžán, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa, Divízia správy financií, majetku a služieb
27 18.02.2016 Ing. Dušan Marikovič Stavebné úpravy, elektroinštalačné práce, preloženie chladenia Divízia správy financií, majetku a služieb
28 18.02.2016 PhamDr. Ján Čáp Roztriedenie, usporiadanie, označenie a spracovanie registrat. záznamov v znikniutých z činnosti FNM SR do 31.12.2015 Divízia správy financií, majetku a služieb
29 18.02.2016 EKOPRAKTIK, s.r.o. Preceenie finančných investícií metódou vlastného imania ku dňu účtovnej závierky 31.12.2014 Divízia správy financií, majetku a služieb
30 25.02.2016 TRIPSY Tonery Divízia správy financií, majetku a služieb
31 25.02.2016 AK Dvorecký & Partneri, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa, Divízia výkonu akcionárskych práv, stratégie a kapitálového trhu
32 25.02.2016 AK Dvorecký & Partneri, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa,  Divízia výkonu akcionárskych práv, stratégie a kapitálového trhu
33 15.03.2016 AK JUDr. Radomír Bžán, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa, Divízia správy financií, majetku a služieb
34 29.03.2016 ARES SECURITY, s.r.o. Manipulácia, odvoz a likvidácia 6 ks trezorov Divízia správy financií, majetku a služieb
35 30.03.2016 VISION IT SOLUTIONS, a.s. Licencie VMWARE RENEWAL, SONICWALL RENEWAL na 1 rok Divízia správy financií, majetku a služieb
36 30.03.2016 AK JUDr. Radomír Bžán, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa, Divízia správy financií, majetku a služieb
37 30.03.2016 TAX- AUDIT, spol. s.r.o. Odborná pomoc a konzultácie pri vypracovaní podnikateľského plánu pre MH Manažment, a.s. Divízia správy financií, majetku a služieb
38 30.03.2016 EKOPRAKTIK, spol. s.r.o. Odborné poradenstvo pri prevode zostatkov účtov k 1.1.2016 z účtovníctva FNM SR do účtovníctva MH Manažment, a.s. (postupy účtovania: opatrenie MF SR č. 23054/2002 – 92 v znení účinnom od 1.1.2016) Divízia správy financií, majetku a služieb
39 11.04.2016 BV CARS, s.r.o. Prezutie pneumatík Divízia správy financií, majetku a služieb
40 22.04.2016 TRIPSY, s.r.o. Kancelársky materiál Divízia správy financií, majetku a služieb
41 03.05.2016 DOXX – Stravné lístky Stravné lístky Divízia správy financií, majetku a služieb
42 04.05.2016 AK Dvorecký&Partneri, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa,  Divízia výkonu akcionárskych práv, stratégie a kapitálového trhu
43 12.05.2016 AK Dvorecký&Partneri, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa,  Divízia výkonu akcionárskych práv, stratégie a kapitálového trhu
44 12.05.2016 T GROUP, s.r.o. Poskytnutie služieb spojených s legislatívnou údržbou ekonomického informačného systému CAIS€ Divízia správy financií, majetku a služieb
45 18.05.2016 OMEGA PRINT, s.r.o. Vizitky Divízia správy financií, majetku a služieb
46 31.05.2016 TRIPSY, s.r.o. Kancelársky papier Divízia správy financií, majetku a služieb
47 23.06.2016 AK JUDr. Radomír Bžán, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa, Divízia správy financií, majetku a služieb
48 07.07.2016 AK JUDr. Radomír Bžán, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa, Divízia správy financií, majetku a služieb
49 07.07.2016 AK JUDr. Radomír Bžán, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa, Divízia správy financií, majetku a služieb
50 07.07.2016 AK JUDr. Radomír Bžán, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa, Divízia správy financií, majetku a služieb
51 08.07.2016 DOXX – Stravné lístky Stravné lístky Divízia správy financií, majetku a služieb
52 08.07.2016 TRIPSY, s.r.o. Tonery Divízia správy financií, majetku a služieb
53 04.08.2016 AK JUDr. Radomír Bžán, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa, Divízia správy financií, majetku a služieb
54 04.08.2016 AK Dvorecký&Partneri, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa,  Divízia výkonu akcionárskych práv, stratégie a kapitálového trhu
55 04.08.2016 AK Dvorecký&Partneri, s.r.o. Právne služby Divízia generálneho riaditeľa,  Divízia výkonu akcionárskych práv, stratégie a kapitálového trhu