Verejné súťaže

Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 02.10.2020

 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú.  Banská Bystrica (.pdf)
  Informačný materiál - k.ú. mesta Banská Bystrica (.pdf)
 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú.  mesta Zvolen (.pdf)
  Informačný materiál - k.ú. mesta Zvolen (.pdf)

Vyhlásenie verejnej súťaže 14.08.2020

 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú.  mesta Zvolen (.pdf) - UKONČENÁ!!!

 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú.  Banská Bystrica (.pdf) - UKONČENÁ!!!
   
 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú.  Brezno (.pdf)


Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 18.11.2019

 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku spoločnosti MH Manažment, a.s. -  k.ú. Krajná Poľana - UKONČENÁ!!!

Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 28.10.2019

 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku spoločnosti MH Manažment, a.s. - k.ú. mesta Košice a Rožňava  - UKONČENÁ!!!

Vyhlásenie verejnej súťaže 14.10.2019

 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú. Dolný Kubín UKONČENÁ!!!
 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú. Krajná Poľana  - UKONČENÁ!!!
 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú. mesta Košice a Rožňava  - UKONČENÁ!!!